Regulamin kursów dla dzieci

Cyrk Zodiak

 

Opłaty i uczestnictwo

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy

 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć przed ich rozpoczęciem.

 3. Rodzice wnoszą opłatę miesięczną za każdy miesiąc z góry.

 

Udział w zajęciach i bezpieczeństwo:

 1. Uczestnicy zobowiązują się punktualnie pojawiać się na zajęciach.

 2. Uczestników obozuje wygodny, bezpieczny strój sportowy (ubrania powinny być obcisłe, nogawki najlepiej min 3/4).

 3. Uczestnicy ćwiczą bez biżuterii, zegarków, wszelkich ostrych i niebezpiecznych przedmiotów i elementów garderoby. Długie włosy należy związać lub spiąć.

 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich poleceń trenera.

 5. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o swoje i innych bezpieczeństwo.

 6. Zabronione jest ćwiczenie na rekwizytach bez zgody i nadzoru trenera, bez zadbania o adekwatną asekuracje i przygotowanie miejsca treningu.

 7. Uczestnicy wchodzą do sali po ustaleniu z trenerem, zobowiązują się do informowania trenera o opuszczaniu zajęć.

Higiena i zdrowie:

 1. Prosimy o dokładne mycie rąk przed wejściem na zajęcia. ​

 2. Zajęcia rozpoczynamy od dokładnej dezynfekcji rąk. 

 3. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) w trosce o zdrowie innych uczestników - proszone są o nie przychodzenie na zajęcia. 

Obecności i odrabianie zajęć

 1. Pojedyncze nieobecności na zajęciach nie wpływają na wysokość miesięcznej opłaty.

 2. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia dłuższej nieobecności zmiana w miesięcznych opłatach ustalana jest indywidualnie. Nieobecność taką należy zgłosić niezwłocznie. Zgłoszenie roszczenia w opłatach po zakończeniu nieobecności jest niemożliwa.

 3. Pojedyncze nieobecności można wcześniej zgłosić i umówić się (w miarę dostępności miejsc) na odrabianie w innych grupach o podobnym poziomie. Zgłoszenie możliwe jest przez system ActiveNow Cyrku Zodiak lub telefonicznie/sms. Zgłoszenie nieobecności jest możliwe nie później niż 12h przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć bez wcześniejszego umówienia. Trener ma prawo odmówić w takim przypadku udziału dziecka w zajęciach.

 5. Ze względów bezpieczeństwa ustalane są w grupach limity osób (uczestników i odrabiających) mogących brać udział w zajęciach.

 6. Każdemu uczestnikowi przysługuje limit 9 zgłoszonych i odrobionych nieobecności w ciągu całego roku. Każdą nieobecność można odrobić w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. 

 7. Rodzice zobowiązują się w miarę możliwości o informowaniu o nieobecnościach dzieci na zajęciach – daje to możliwość innym odrabiania ich nieobecności.