Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Organizator:

Fundacjia Antygrawitacja

ul. Dunikowskiego 38b/20

70-123 Szczecin

facebook.com/fundacjaantygrawitacja

www.antygrawitacja.org

biuro@antygrawitacja.org

tel. +48503322780

Partner:

schloss bröllin e.V.

Bröllin 3, 17309 Fahrenwalde

tel: +49 (0)39747 5650 00

info@broellin.de

www.broellin.de

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MELDEFORMULAR

Deutsche Version unten

-------------------------------------------------

 

Celem projektu jest integracja środowisk nieprofesjonalnych grup cyrkowych, teatrów plenerowych, teatrów ognia i podobnych z obszaru Euroregionu Pomerania.

 

Do udziału zapraszamy organizacje, grupy nieformalne i indywidualnych młodych artystów zainteresowanych wszelkimi formami artystycznych działań mieszczących się w ramach tzw. nowego cyrku, obejmującego: cyrk, teatr, taniec, akrobatykę, teatr ognia. Liczymy na udział osób związanych z wieloma środowiskami artystycznymi w regionie, już działającymi w dziedzinach nowego cyrku, posiadającymi podstawowe ww. umiejętności artystyczne. Warsztaty będą miały interaktywną formułę, prowadzone przez profesjonalistów bloki zajęc uzupełnią umiejętności i doświadczenie uczestników. Chcemy, aby uczestnicy mieli wpływ na program warsztatów i współtworzyli ich treśc.

 

Uczestnicy muszą być z obszarów województwa zachodniopomorskiego. Udział w warsztatach jest darmowy. Zapewniamy dla wszystkich wyżywienie i ewentualnie w razie potrzeby noclegi.

 

Program warsztatów:

- teatralne,

- akrobatyka powietrzna (chusty, koło),

- chiński pal,

- szczudlarskie,

- żonglerka i manipulacje,

- clownada,

- teatr ruchu z elementami pantomimy,

- akrobatyka z elementami choreografii,

- techniki fireshow (poi, kij).

 

Program uzupełniający:

- spacer ze szczecińskiem przewodnikiem Przemkiem Głową śladami Olgi Kairy "Miss Lala" – światowej sławy artystki cyrkowej XIX w.

- wewnętrzne Open Stage

- wieczór filmów o cyrkowej tematyce w Klubie Piwnica Kany

 

Termin: 16 - 19.01.2020

Miejsce: Szczecin, Sports Factory, ul. Korzeniowskiego 7

Wiek uczestników: 16 – 28 lat.

Ilość uczestników: 25 osób (pół na pół Polacy i Niemcy)

Zapewniamy:

- nocleg

- wyżywienie

- dojazd i powrót

Udział w warsztatach jest dla uczestników darmowy!

 

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona.

 

Warsztaty poprowadzą:

Łukasz Kowalski – Teatru Biuro Podróży z Poznania, aktor, reżyser, performer

Jakub Henke – aktor, dziennikarz, realizator eventów plenerowych

Kamil Malecki – clown, performer, żongler, związany z wieloma środowiskami artystycznymi w polsce, współorganizator spotkań kuglarskich w Ostródzie i Lublinie

Bożena Pstrąg – trenerka pedagogiki cyrku w Zirkus Zack z Berlina

Donika Pałucka – trenerka w Cyrk Zodiak ze Szczecina

Michał Krzywaźnia – aktor, instruktor teatralny, założyciel Teatru Krzywego w GOK Stepnica

 

Ramowy plan warsztatów:

czwartek: przyjazd, zakwaterowanie, bloki warsztatów integracyjnych,

piątek: warsztaty w grupach przed i po obiedzie,

sobota: warsztaty w grupach przed i po obiedzie,

niedziela: do południa warsztaty w grupach, po obiedzie podsumowanie i wyjazd.

 

Planujemy realizację podobnych weekendów warsztatowych z udziałem tych samych (oraz nowych uczestników) co ok 3-4 miesiące. Mamy też nadzieję, że na bazie tej współpracy uda się skrystalizować zalążek nowej grupy performerskiej, która w przyszłości nakieruje działania na realizację polsko-niemieckich spektakli plenerowych opartych o cyrk i teatr ruchu.

 

---------------------------------------------------------------

Deutsche Version

 

Das Ziel des Projekts ist es, amateurhafte Zirkusgruppen, Freilichttheater, Feuertheater und ähnliche aus der Euroregion Pomerania zu integrieren.

 

Wir laden Organisationen, informelle und individuelle Gruppen junger Artisten und Künstler ein, die an allen Formen artistisch-künstlerischer Aktivitäten innerhalb des so genannten neuen Zirkus interessiert sind, darunter: Zirkus, Theater, Tanz, Akrobatik, Feuertheater. Wir würden uns auf die Teilnahme von Menschen freuen, die mit vielen Künstlerkreisen in der Region verbunden sind, die bereits in den Bereichen des neuen Zirkus tätig sind und über die vorgenannten grundlegenden artistisch-künstlerischen Fähigkeiten verfügen. Die Workshops haben eine interaktive Formel, die von Profis geleiteten Veranstaltungsmodule ergänzen die Fähigkeiten und Erfahrungen der TeilnehmerInnen. Wir möchten, dass die TeilnehmerInnen Einfluss auf das Programm der Workshops haben und deren Inhalte mitgestalten.

 

Die Teilnehmer müssen aus dem Bereich der Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte, Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland kommen.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.

 

Das Workshop-Programm:

- Theatralische Workshops,

- Luftakrobatik (Tisue, Loop),

- Chinese pole

- Stelzen,

- Jonglieren,

- Clownade,

- Bewegungstheater mit Pantomimenelementen,

- Akrobatik mit Elementen der Choreographie,

- Feuershow-Techniken.

 

Zusatzprogramm:

- Spaziergang mit Stettiner Reiseleiter Przemek Głowa auf den Spuren der Olga Kairy "Miss Lala" - weltberühmte Zirkuskünstlerin des 19. Jahrhunderts.

- Interne Open Stage

- Abend mit Filmen zu Zirkusthemen im Club Piwnica Kany

 

Datum: 16 - 19.01.2020

Ort: Stettin, Sportfabrik, ul. Korzeniowskiego 7

Alter der Teilnehmer: 18-28 Jahre alt.

Anzahl der Teilnehmer: 25 Personen (halb polnisch, halb deutsch)

Für jede Gruppe bieten wir 1-4 Plätze im Projekt an. Wir sind auch offen für Sie, Ihre eigenen Ideen für einen Workshop vorzuschlagen.

Wir versichern Ihnen:

- Unterkunft

- Boarding

- Erstattung von Reisekosten

Die Teilnahme an den Workshops ist für die Teilnehmer kostenlos!

 

Einreichungen über das MELDEFORMULAR

Maßgeblich ist die Reihenfolge der Antragstellung. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

 

Der Workshop wird geleitet:

Łukasz Kowalski - Biuro Podróży Theater von Poznań, Schauspieler, Regisseur, Darsteller, Performer

Jakub Henke - Schauspieler, Journalist, Organisator von Outdoor-Events

Kamil Malecki - Clown, Performer, Jongleur, verbunden mit vielen Künstlerkreisen in Polen, Mitorganisator von Jongliertreffen in Ostróda und Lublin.

Bozena Pstrąg - Zirkuspädagogische Trainerin am Zirkus Zack in Berlin

Dominika Pałucka - Trainerin im Sternzeichenzirkus aus Szczecin

Paweł Królik - Schauspieler, Gründer des Cyrk Zodiak in Stettin, Stelzenmann, Zirkuspädagoge

 

Rahmenplan der Workshops:

Donnerstag: Ankunft, Unterkunft, Blöcke von Integrationsworkshops,

Freitag: Workshops in Gruppen vor und nach dem Abendessen,

Samstag: Workshops in Gruppen vor und nach dem Mittagessen,

Sonntag : bis Mittag, Workshops in Gruppen, nach dem Mittagessen, Zusammenfassung und Abreise.

 

Wir planen, ähnliche Workshop-Wochenenden mit der Teilnahme derselben (und neuer) TeilnehmerInnen alle 3-4 Monate durchzuführen. Wir hoffen auch, dass es auf Grundlage dieser Zusammenarbeit möglich sein wird, den Kern einer neuen Performance-Gruppe zu gestalten, die sich in Zukunft auf die Umsetzung deutsch-polnischer Freilichtspiele auf Basis von Zirkus- und Bewegungstheater konzentrieren wird.

Fundacja Antygrawitacja, Dunikowskiego 38b/20, 70-123 Szczecin

KRS 00007541125, NIP 552486442

www.antygrawitacja.org / biuro@antygrawitacja.org / tel. 503322780

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now